Najlepsi z Najlepszych w Gminie Oława

Uczennice z Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie: Julia Taraziewicz z kl. VIII a oraz Daria Orłowska z III c - Najlepsze z Najlepszych. Laureatki i ich rodzice otrzymali dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody 18 czerwca podczas uroczystości podsumowania konkursu „Najlepsi z Najlepszych” w gminie Oława w roku szkolnym 2018/2019. W tym roku gospodarzem uroczystości była Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach.

Szczególne podziękowania zostały skierowane także na ręce dyrektor GSP Małgorzaty Gancarczyk oraz wychowawców: Aleksandry Kołodziej i Beaty Wlazło.

Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżniono także uczniów ze szkół podstawowych:

I gimnazjalnych:

Podczas uroczystości przyznano także nagrody indywidualne dla:

W roku szkolnym średnia ocen laureatów ze szkół podstawowych wyniosła 5,37, natomiast z gimnazjów 5,6. Gratulujemy!

W drugiej części uroczystości wyróżniono najlepszych sportowców. Wyróżnienia przyznawali: instruktorka lekkiej atletyki – Marzena Jałoszyńska oraz zastępca przewodniczącego Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – Szczepan Cinkowski. Gratulujemy!