• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Najlepsi z Najlepszych uhonorowani

poniedziałek, 28.06.2021 - 09:12

We wtorek, 22 czerwca w Gminnej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Oławie odbyła się podsumowanie XV edycji konkursu „Najlepsi z Najlepszych”. Podczas uroczystości nagrodzono uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, aktywność społeczną oraz działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Po powitaniu przybyłych gości przez gospodarza uroczystości – dyrektor GSP Małgorzatę Gancarczyk przystąpiono do wręczenia najlepszym uczniom: dyplomów, nagród oraz listów gratulacyjnych dla rodziców. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele gminy: p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata, zastępca wójta Tomasz Oleksyn, radny gminy Marek Sokołowski oraz dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Stanisław Górka.

Zaszczytny tytuł  “Najlepszego z Najlepszych” otrzymali:

Michalina Dziurzyńska, Julia Liebenthal,  Hanna Smyrak i Julia Świegot  z SP w Bystrzycy

Szymon Sucharski, Krzesimir Terlecki z SP Chwalibożyce

Weronika Okrojek, Natalia Zarówna z SP Drzemlikowice,

Aniela Uryga, Szymon Wawrzyniak z SP Gać

Mikołaj Michnik, Michał Lis,  Wiktoria Stępień, Anastazja Cichoń z GSP w Oławie

Kinga Błaszkiewicz, Nikola Gancarz, Hanna Köpplin i Aleksandra Łotocka – SP Marcinkowice

Maja Szklarz i Oliwia Piech z SP Osiek

Monika Miroś i Wojciech Bylica z SP Ścinawa Polska

Gratulujemy!

fot. Jacek Chlebny GSP w Oławie