• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Nad czym będą pracować radni gminy Oława

środa, 11.07.2018 - 10:00

Na sesji 29 czerwca br. gminni rajcy podjęli uchwałę nr LIV/369/2018 zatwierdzającą plan pracy stałych komisji Rady Gminy Oława w drugim półroczu br.

Ustalono, że na wspólnych posiedzeniach komisji, w drugim półroczu, radni gminy Oława zajmą się: w sierpniu – tematem budowy i remontów świetlic wiejskich, we wrześniu – budową ścieżek rowerowych oraz chodników na terenie gminy Oława. W październiku komisje obradować będą nad gospodarką odpadami komunalnym, w listopadzie nad projektem budżetu gminy, a w grudniu gminni radni zajmą się tematem organizacji ferii zimowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Oława. W razie potrzeb będą zwoływane także posiedzenia komisji w sprawie opiniowania projektów uchwał.

Z treścią powyższej uchwały, jak i z innymi podjętymi przez radnych gminy Oława w dniu 29 czerwca, mogą się Państwo zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gminaolawa.pl, w zakładce Prawo/Uchwały/Kadencja 2014-2018/2018 – kliknij tutaj