• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

środa, 29.05.2024 - 08:50

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na samorządy obowiązek kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego Gmina Oława realizując ww. obowiązek rozpoczęła kontrole wszystkich nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Sprawdzane będą umowy i posiadane dowody płatności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrole potrwają do sierpnia br.

Kontrole mogą przebiegać na dwa sposoby:

  • funkcjonariusze Straży Gminnej sprawdzą posiadaną dokumentację w miejscu zamieszkania lub
  • właściciel nieruchomości dostarczy do Urzędu Gminy Oława kopię ww. dokumentacji: osobiście, pocztą tradycyjną lub przez ePUAP.

Przypominamy, że usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych mogą wykonywać wyłącznie Ci przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie od wójta na prowadzenie tego typu działalności. Wykaz przedsiębiorców został opublikowany na stronie BIP bip.gminaolawa.pl w zakładce: Aktualności/ Ochrona środowiska/Czystość i porządek na terenie gminy. Przypominamy również o obowiązku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych ścieków.

Więcej informacji na stronie BIP w zakładce Aktualności/Różne oraz Aktualności/Ochrona Środowiska/Czystość i porządek na terenie gminy.

Więcej informacji – kliknij tutaj

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności – kliknij tutaj

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – więcej informacji tutaj