• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Już w ten weekend – Oławski Jarmark Bożonarodzeniowy

środa, 06.12.2023 - 09:19

Już 16 i 17 grudnia odbędzie się Oławski Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany przez Gminę Oława i Miasto Oława. Zapraszamy!

Oprócz ciekawej oferty wystawców, przygotowaliśmy także inne atrakcje, m.in. dla dzieci. W pierwszy dzień Jarmarku przeprowadzimy Zimową Grę Terenową, a w drugi konkurs, Bombka XXL.

Regulamin Zimowej Gry Terenowej – Kliknij tutaj

W sobotę, 16 grudnia w godzinach 11:00 – 13:00 zostanie przeprowadzona gra, której celem jest odnalezienie przez każdego uczestnika jednego zestawu świątecznego ukrytego na terenie Oławy.  Pomocna będzie mapa, którą każdy uczestnik otrzyma w dniu konkursu, podczas rejestracji od godziny 11:00 w namiocie organizatora zlokalizowanym na oławskim Rynku.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci poniżej 13 roku życia, które muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w grze oraz zgłoszą się wraz z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem w dniu konkursu po odbiór mapy. Na odnalezione zestawy świąteczne czekamy do godziny 13:00. Każdy uczestnik gry terenowej może przynieść tylko jeden zestaw świąteczny, za który otrzyma nagrodę. Zdobywcami nagród jest pierwszych 50 dzieci, które spełnią powyższe warunki. Udział w grze jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie.

 

W niedzielę, 17 grudnia, w drugi dzień Oławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który organizujemy wraz z miastem Oławą, przeprowadzimy konkursu dla dzieci – Bombka XXL.

Regulamin konkursu –kliknij tutaj

Formularz zgłoszeniowy: format dok – kliknij tutaj, format pdf – kliknij tutaj

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie dużej bombki o wymiarach od 30 cm do 50 cm. Można ją wykonać w dowolnej technice, ale powinna być utrzymana w klimacie Świąt Bożego Narodzenia. Liczy się pomysł i inwencja twórcza. I tylko dwa warunki – bombka musi wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu i musi być umieszczona na stelażu lub w jakiś inny sposób stać samodzielnie. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-VIII zamieszkałych na terenie gminy Oława lub miasta Oława. Prace komisja konkursowa będzie oceniać w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII szkoły podstawowej. Dla pierwszych trzech miejsc w obydwu kategoriach wiekowych przewidziano nagrody rzeczowe.

Na zgłoszenia udziału w konkursie czekamy do 12 grudnia, przyjmujemy je na  formularzu zgłoszeniowym, którego skan można wysłać pocztą elektroniczną na adres: kultura@gminaolawa.pl  z dopiskiem Konkurs dla dzieci „BOMBKA XXL” lub dostarczyć osobiście do siedziby Referatu Kultury, Sportu i Rekreacji, przy Urzędzie Gminy Oława, ul. św. Rocha 3 w Oławie, pok. 24.

Prace konkursowe należy dostarczyć do namiotu Organizatora zlokalizowanego na oławskim Rynku w dniu 17 grudnia (niedziela, drugi dzień Jarmarku) w godzinach 12:30 do 13:30. Ogłoszenie wyników zaplanowano na godzinę 14:30. Uwaga !!! prace konkursowe dostarczone bez wcześniejszego zgłoszenia (do dnia 12.12.2023r.) nie będą podlegały ocenie.  

Szczegóły w Regulaminie powyżej. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Referatu ds. kultury, sportu i rekreacji pod nr tel. 71 38 12 203/ 607 660 070