• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Jesteś właścicielem lub zarządcą budynku – pamiętaj o złożeniu deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

wtorek, 23.11.2021 - 11:46

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją ustalono termin 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin wynosi 14 dni.

Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – kliknij tutaj

Informator – kliknij tutaj

W jaki sposób można złożyć deklarację do CEEB?

– w formie elektronicznej: https: zone.gunb.gov.pl

– w formie papierowej, wypełniony dokument mieszkańcy gminy Oława mogą wysłać listem lub złożyć osobiście w punkcie podawczym Urzędu Gminy Oława, pl. marsz. J.Piłsudskiego 28, Oława.