Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie gminy Oława w 2022 roku

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Aktualności/Organizacje pozarządowe została opublikowana informacja dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Link do BIP: kliknij tutaj