• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

GOPS zaprasza do uczestnictwa w programach: opieka wytchnieniowa i asystent osoby niepełnosprawnej

poniedziałek, 09.05.2022 - 13:01

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na ww. programy. To wsparcie dla osób członków rodzin, opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Szczegóły w ogłoszeniu – kliknij tutaj