GOPS informuje – zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Osoby posiadające elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły wyświetlać je w aplikacji mKDR tylko do końca czerwca 2021 r. Od lipca aplikacja nie będzie już działać.

Zmianę tę oraz szereg innych wprowadza nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z jej zapisami od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy ma Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu formach) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych. Zmianie ulega również opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej (plastikowej) formy Karty. Koszt w obu przypadkach wynosić będzie 10,00 zł.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne