• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Uroczystość podsumowania I semestru w Gminnej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów

wtorek, 20.02.2018 - 15:07

Na ten dzień z utęsknieniem czekali uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Po całym semestrze ciężkiej i wytężonej pracy nadszedł czas wyróżnień i podziękowań. 16 lutego 2018r. rozdano listy gratulacyjne dla rodziców uczniów, którzy w I semestrze bieżącego roku szkolnego osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz odnieśli największe sukcesy sportowe. Nagrodzono 121 uczniów.

Wręczenie statuetki Przyjaciela Szkoly zastępcy wójtaSukcesy uczniów będące dziełem ich umiejętności i siły charakteru to także efekt wsparcia i pracy rodziców oraz pedagogów, których tego wieczoru przepełniała wyjątkowa duma i radość. Wszyscy wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami odebrali gratulacje z rąk dyrektor szkoły Małgorzaty Gancarczyk, zaproszonych gości oraz wychowawców.

Tytuł Przyjaciela Szkoły przyznano wójtowi Gminy Oława Panu Janowi Kownackiemu, zastępcy Wójta Gminy Oława Pani Teresie Jurijków-Górskiej przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Panu Mariuszowi Michałowskiemu, zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Panu Markowi Sokołowskiemu, Radnemu Gminy Oława Panu Tadeuszowi Gąsior, pani skarbnik Danucie Król, dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty Stanisławowi Górce. Zastępca wójta Teresa Jurijków-Górska dziękując za honorowe wyróżnienie, podziękowała dyrekcji, gronu pedagogicznemu i rodzicom za dobrą współpracę i wyrozumiałość, którą okazali podczas realizacji wielkiego wyzwania jakim było wdrażanie reformy edukacji.

W specjalnie na tę okazję przygotowanym programie artystycznym wystąpili uczniowie klas gimnazjalnych pod opieką pań Katarzyny Daleckiej i Jolanty Potocznej oraz szkolny Chór Rivendell pod batutą Pana Jacka Chlebnego. Motywem przewodnim kabaretowego programu było życie szkolne i zawodowe ukazane z dużym przymrużeniem oka. W trakcie gali wystąpili również laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezja śpiewana Gabriela Gierula oraz Florian Chlebny. Po programie artystycznym wszystkich zaproszono na słodki poczęstunek przygotowany przez grono pedagogiczne. Spotkanie przebiegło w milej i bardzo radosnej atmosferze. Uroczystość Podsumowania I Semestru to wielkie święto szkoły, które na stałe wpisało się w tradycję placówki odbywając się w tym roku już po raz czternasty.

GSP w Oławie