• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Gmina Oława pozyskała ponad 165 tys. zł.

czwartek, 14.06.2018 - 16:15

Dwa zadania Gminy Oława znalazły się na liście operacji wybranych do dofinansowania w ramach wsparcia dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER. Dzięki temu w Bystrzycy i Jankowicach powstaną elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej za łączną wartość prawie 260 tys. zł., z czego 165 tys. zł będzie finansowane z Unii Europejskiej.

W Jankowicach powstanie zabudowa w postaci podestu z zadaszeniem, która będzie pełnić funkcje amfiteatru oraz będzie wykorzystywane jako kino plenerowe. Powstanie wiata integracyjna, służąca jako widownia, a w zimie, przy sprzyjających warunkach pogodowych będzie mogła być wykorzystywana jako lodowisko. Zostanie również utwardzony kostką betonową teren pomiędzy powyższymi obiektami oraz powstanie tor do gry w boule o wymiarach 4×15 m. Całkowita wartość zadania została określona na około 130 tys. zł, z czego 83 tys. zł to dofinansowanie ( 63,63% ).

W Bystrzycy, podobnie jak w Jankowicach, powstanie podest z zadaszeniem, tzw. amfiteatr oraz wiata integracyjna. W ramach zadania przewidziano dodatkowo budowę linii energetycznej zasilającej powyższe obiekty.  Wartość zadania to około 130 tys. zł, z czego 83 tys. zł to dofinansowanie.

Lista operacji wybranych do dofinansowania