• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Dodatek osłonowy

środa, 05.01.2022 - 09:50

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczamy ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Ustawa w sprawie dodatku osłonowego weszła w życie 4 stycznia 2022 r. Opublikowano również rozporządzenie, które określa wzór wniosku o dodatek osłonowy. Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, ul. św. Rocha 3.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że uruchomiono specjalną infolinię na temat dodatku osłonowego pod numerem telefonu +48 223 691 444.

W załącznikach ustawa i wzór wniosku o dodatek osłonowy.

Ustawa o dodatku osłonowym

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Wzór wniosku w wersji doc –kliknij tutaj