• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Ćwiczyli działania w razie powodzi

piątek, 10.09.2021 - 08:59

7 i 8 września starosta oławski zorganizował ćwiczenia, mające sprawdzić współpracę lokalnych samorządów z inspekcjami i strażami szczebla powiatowego w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego. W działaniach uczestniczyły struktury zarządzania kryzysowego oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Gminnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Oświaty.

Do ćwiczeń przyjęto tzw. III scenariusz czyli powódź „woda 15-letnia”:

– poziom wody w rzece Odrze 690 cm i nadal rośnie
– na obszarze gminy występują podtopienia,
– polder Lipki-Oława wypełnia się wodą powodziową.

Ćwiczenie podzielone zostało na część aplikacyjną  oraz część praktyczną. Część aplikacyjna realizowana była we wtorek 7 września i obejmowała wymianę informacji i komunikatów, przygotowanie dokumentacji i sprawdzenie potencjału ratowniczego. Udział w niej wzięli pracownicy Urzędu Gminy Oława realizujący zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kierownicy JST.

W środę 8 września przeprowadzona została część praktyczna, która obejmowała następujące epizody:

– montaż bram przeciwpowodziowych i zamknięć szandorowych w Bystrzycy   (ul. Lipowa),
– montaż bram przeciwpowodziowych i zamknięć szandorowych w Oławie  (ul. Bażantowa),
– budowa wału przeciwpowodziowego przy wykorzystaniu różnych technik oraz uruchomienie stanowisk pomp dużej wydajności (Pierwszy Staw Jelczański).

We wszystkich powyższych działaniach brało udział 20 druhów z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: tj. OSP Bystrzyca, OSP Siedlce, OSP Sobocisko, OSP Siecieborowice.

Ćwiczenia były kontrolowane przez kierownictwo, na czele ze starostą oławskim oraz przedstawicielami wojewody dolnośląskiego i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

W czasie ćwiczeń wszyscy druhowie, biorący udział w ćwiczeniu, wykazali się dużym zaangażowaniem  i profesjonalizmem podczas realizacji przydzielonych im zadań. Postawione przed nimi zadania zostały wykonane w terminie i ocenione pozytywnie.

fot. Dariusz Gierula, komendant gminny OSP Tadeusz Frysztak