• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Jankowicach

poniedziałek, 26.04.2021 - 15:06

W Jankowicach trwa budowa wiaty rekreacyjnej, sceny oraz toru do gry w boule. Zadanie współfinansowane jest ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Leader, w ramach wdrażania LSR "Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna". Obiekt ma służyć prowadzeniu działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.

Budowana wiata wykonana będzie w konstrukcji drewnianej, szkieletowej, częściowo otwartej, ze ścianami osłonowymi, w kształcie wieloboku o średnicy 12 m i wysokości ponad 8 m. W ramach zadania powstanie również zadaszona scena oraz tor do gry w boule o wymiarach 4 x 15 m. Teren zostanie oświetlony, wykonane zostaną ciągi piesze z kostki betonowej oraz dwa miejsca postojowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca – firma 2B Desingn z Oławy, obecnie zdjął z terenu inwestycji humus i wykonał stopy żelbetonowe pod obydwie budowle.