• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

W Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym położono tynki wewnętrzne i wylano posadzki

piątek, 01.02.2019 - 08:37

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca Tom-Bud Usługi Ogólnobudowlane z Lewina Brzeskiego prowadzi prace wewnątrz budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie, gdzie powstaje Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Wykonano już roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymurowano ścianki działowe oraz ścianki docieplające budynek. Wykonawca położył tynki wewnętrzne, posadzki wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi. Dokonano renowacji zabytkowych sklepień. Obecnie Trwają pace nad instalacją wodno-kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Wartość inwestycji w postępowaniu przetargowym została ustalona na 4,3 mln zł.

Budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego to wspólny projekt gminy Oława, która jest Liderem Projektu, oraz gmin, tzw. Partnerów Projektu:  miasta Oława, Jelcza-Laskowice, Domaniowa, a także Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie. Oprócz prac ogólnobudowlanych prowadzonych wewnątrz budynku, zadanie obejmuje wyposażenie i montaż umeblowania oraz wyposażenie sanitarne, w tym montaż podnośników dla osób niepełnosprawnych.

Na realizację projektu „Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenie Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego”, gminie Oława jako Liderowi Projektu, w ramach umowy dofinansowania przyznano środki w formie dotacji w wysokości około 3,51 mln zł w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działania nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług związanych z procesem integracji społecznej oraz aktywacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru miasta i powiatu oławskiego.