78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Pierwszy sierpnia to data rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla upamiętnienia tej chwili o godzinie 17:00 w całej Polsce zawyły syreny. W Oławie pod Pomnikiem Losów Ojczyzny odbyła się również uroczystość, podczas której uczczono pamięć Powstańców. Gminę Oława reprezentował wójt Artur Piotrowski.

Wydarzenie odbyło się w asyście harcerzy, a wartę honorową przy pomniku pełniły: 2 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Wiercipięty” im. A. Mickiewicza oraz 17 Drużyna Wędrownicza “Ogień” z hufca ZHP w Oławie.

Fot. Jacek Kuba Dressler