29 sierpnia – termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława

Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem nr 248 z 16.06.2021ustalił termin wyborów uzupełniających dla okręgu nr 15, czyli dla: Chwalibożyc, Osieka i Niemila.

Konieczność wyznaczenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława powstała na skutek zrzeczenia się mandatu radnej przez Sylwię Kościelak. Ustanie pełnienia funkcji, zostało ustalone zgodnie z Postanowieniem nr 41/2021 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dniem 28 maja br.

Treść Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego