• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

– „Z okazji przypadającego na 11 marca Dnia Sołtysa życzę wszystkim osobom piastującym tą trudną społeczną funkcję oraz członkom rad sołeckich naszych 33 miejscowości dużo wytrwałości, zapału i optymizmu. Gratuluję nowo wybranym sołtysom, życząc satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności. By otaczała Państwa życzliwość i wsparcie mieszkańców. Dziękujemy także sołtysom ubiegłej kadencji za dobrą współpracę z Urzędem Gminy Oława.” – tymi słowami pełniący obowiązki wójta gminy Oława Henryk Kuriata powitał sołtysów gminy Oława w świetlicy wiejskiej w Gaju Oławskim 13 marca br.

W swoim przemówieniu p.o. wójta przypomniał, że dzień przed uroczystością zakończyły się w gminie Oława wybory sołtysów, przeprowadzono zebrania wiejskiej we wszystkich 33 miejscowościach. Nowych sołtysów ma w 14 z nich,  w tym Bolechów, który w ubiegłej kadencji nie miał swojego gospodarza. W pozostałych 19 miejscowościach mandat zaufania otrzymali dotychczasowi sołtysi.

Następnie p.o. wójta wręczył podziękowania za pracę na rzecz mieszkańców ustępującym sołtysom, oraz listy gratulacyjne dla sołtysów obecnej kadencji 2019-2024, zaznaczając – „Mieszkańcy powierzając tak ważne zadanie, jakim jest reprezentowanie spraw sołectwa, obdarzyli Państwa wielkim zaufaniem. To dowód szacunku i uznania mieszkańców. Gratuluję!”.

Podczas spotkania, sołtys Lizawic i radny gminy Oława Jacek Łągiewczyk, powitał w szeregach sołtysów Kazimierę Chrzanowską, która po kilkuletniej przerwie powróciła na to stanowisko w  Bolechowie. Radny podkreślił także, że najdłużej piastuje funkcję sołtysa w naszej gminie Józefa Nowacka z Jankowic Małych. Która to? Sama zapytana wahała się pomiędzy 6. a 7. kadencją. Drugi stażem jest Jacek Łągiewczyk, który pomimo młodego wieku sołtysem jest już piątą kadencję.

Spotkanie sołtysom, przy kawie i ciastku, umilił Chór Sołtysów Dyszkant z Kątów Wrocławskich.