• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Nabór wniosków na wymianę pieców od 19 stycznia

czwartek, 18.01.2018 - 14:49

Wójt Gminy Oława informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Oława. Wnioski dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i/lub wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii można składać od dnia 19 stycznia 2018 r. (od godz. 8:00) do 28.02.2018 r. (do godz.15:30). Wnioski należy składać w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Piłsudskiego 28 w Oławie.

Przy składaniu wniosków obowiązuje sformalizowany wzór, którego wersja elektroniczna dostępna jest w zakładce aktualności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminaolawa.pl). Papierowa forma wniosku dostępna jest w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Piłsudskiego 28 w Oławie oraz w filialnym budynku Urzędu Gminy Oława, ul. Św. Rocha 3 w Oławie, w pok. nr 18.

Złożone wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Oława z uwzględnieniem środków finansowych przeznaczonych w danym naborze na realizacje zadania. Przy wnioskach złożonych tego samego dnia decydować będzie godzina wpływu wniosku. Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji o programie, druki wniosków oraz Regulamin udzielania dotacji na stronie BIP: kliknij tutaj