• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Katalog zniżek Gminnej Karty Seniora

wtorek, 13.03.2018 - 13:30

W menu głównym po lewej stronie została utworzona zakładka: Gminna Karta Seniora, na której zamieściliśmy Katalog zniżek, z których mogą korzystać posiadacze karty oraz listę partnerów, którzy przystąpili do programu.

Aby otrzymać Gminną Oławską Kartę Seniora należy wypełnić wniosek o wydanie karty i złożyć go w  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie, ul. św. Rocha 3 w godzinach 7.30 – 15.30. Druki  o wydanie Karty oraz Regulamin do pobrania – również na powyższej stronie. Dodatkowe informacje mogą Państwo otrzymać pod numerem telefonu: 71 38 122 51 .

Powyższa zakładka: Gminna Karta Seniora: gminaolawa.pl/gminna-karta-seniora będzie aktualizowana na bieżąco o kolejny partnerów programu.

Zapraszamy do lektury