Dzisiaj jest czwartek, 14 grudnia 2017 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 364284993

ZASŁUŻONY DLA GMINY OŁAWA - ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN W OLEŚNICY MAŁEJ


Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin powstał w 1955 roku jako Stacja Hodowlano-Badawcza Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, przejmując nieruchomość ziemską w Oleśnicy Małej od Zespołu Państwowych Nieruchomości Ziemskich.

Przejęte gospodarstwo było mocno zaniedbane, a poziom kultury rolnej bardzo niski. We władaniu zakładu znalazł się największy obiekt pałacowy w powiecie, mocno zniszczony i bardzo zdewastowany. Dzięki pracownikom tego zakładu, kadrze naukowej i kolejnym jego szefom jednostka stała się wzorcowym producentem zbóż i hodowcą zwierząt rzeźnych, wprowadzając na teren gminy nowoczesne technologie upraw i wdrażając postęp techniczny w produkcji zbóż i hodowli. Obok sukcesów na niwie gospodarczej ZDHiAR zabezpieczył i rozwinął bazę produkcyjną budując nowe pomieszczenia inwentarskie, magazynowe i mieszkania dla załogi. Stworzył też nowoczesną infrastrukturę komunalną służącą potrzebom swoim i mieszkańców Oleśnicy Małej.

Materiał siewny z Oleśnicy Małej oddziaływał na poprawę wysokości plonów i poprawę jakości zbóż zarówno na naszym terenie, jak i w skali całego kraju. Dzięki postępowi biologicznemu poprawiała się wydajność, a co za tym idzie opłacalność produkcji rolnej.

Niezaprzeczalny jest wkład zakładu w uchronieniu od zniszczenia jednego z najcenniejszych zabytków Ziemi Oławskiej – pozostałego po rodzie Yorck von Wartenburg pałacu wraz z zabytkowymi parkiem i mauzoleum. Bez nakładów finansowych placówki z Oleśnicy Małej obiekt ten podzieliłby losy innych dolnośląskich pałaców zamienionych w ruinę. A jest to miejsce szczególne w naszym regionie, pierwsza komandoria legendarnego zakonu templariuszy, a następnie siedziba klasztoru zakonu rycerskiego joannitów. Kompleks pałacowy, wraz z XIX-wiecznymi zabudowaniami gospodarczymi jest świadkiem wspaniałej historii naszej ziemi i ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.

Tytuł Zasłużonego dla Gminy Oława został przyznany przez Radę Gminy Oława Zakładowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Oleśnicy Małej za wkład w podnoszenie poziomu produkcji rolnej w gminie, zaangażowanie w rozwój regionu Oleśnicy Małej i za ochronę zabytkowego kompleksu pałacowego.Zdjęcia


Gratulacje od wójta R.Wojciechowskiego przyjmuje od lewej F.Krupa i S.Synowiec

Wyróżnieni od lewej F.Krupa i S.Synowiec podczas uroczystej sesji w styczniu 2008 r.

Podziękowania F.Krupy na uroczystej sesji w Oleśnicy Małej

Podziękowania F.Krupy


Załączniki