Dzisiaj jest środa, 17 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 400208564

POZOSTAŁE ZABYTKI


    Psary


    W dawnym przydworskim parku, nad dopływem Pępickiego Potoku, pośród bujnej zieleni stoi jeden z najstarszych krzyży pokutnych w Europie.

    Ten materialny ślad zbrodni sprzed prawie 650 lat jest czwartym pod względem wysokości krzyżem pokutnym w Polsce. Wykuty z granitu, posiada ryt przedstawiający narzędzie zbrodni w postaci sztyletu. Ma imponujące wymiary: wysokość 217 cm, rozpiętość ramion – 112 cm i grubość 34 cm. Został wykuty po zabójstwie dokonanym ok. 1360 r. Nieopodal parku wznoszą się ruiny kamienno-ceglanej wieży widokowej i pozostałości zameczku myśliwskiego z przełomu XVIII i XIX w. Obie budowle powstały, kiedy Psary należały do rodziny von Hoverden, a później Hoverden-Plencken. Romantyczne budowle wzniesiono w celu urozmaicenia kompozycji przyparkowej, podniesienia prestiżu i ukazania odległych korzeni rodu.
    Proponujemy obejrzeć również zespół folwarczny z budynkiem tzw. rządcówki z charakterystyczną kolumnadą z XIX w. i barokowy kościół Narodzenia NMP z kartuszem herbowym Hoverdenów w naczółku kruchty wejściowej.    Sobocisko

    Niepozorna i cicha wieś, to w rzeczywistości stara prehistoryczna osada. Świadczą o tym znaleziska odkryte na celtyckim cmentarzysku, kryjącym również groby ludności kultury łużyckiej oraz groby wczesnośredniowieczne.
 

    Wiele przedmiotów pochodzących z wykopalisk w Sobocisku trafiło do wrocławskiego muzeum archeologicznego i oławskiej Izby Muzealnej. Sobocisko należy do najstarszych wsi. Prawdopodobnie było miejscem targowym, przez wieś przebiegał szlak handlowy z Ołomuńca, przez Nysę, do Wrocławia. Niewykluczone, iż odbywały się tutaj w soboty targi, na co wskazuje nazwa. Jego mieszkańcy przez wieki trwali przy polskości. Co najmniej do 1678 r. miejscowi katolicy byli Polakami. Dopiero od roku 1715 pojawiły się kazania i katechizacja w językach polskim i niemieckim. Wtedy też występuje w źródłach zniemczona nazwa Zatwitz (Zottwitz).
    Warto zobaczyć gotycki kościół Wniebowzięcia NMP z 1 połowy XIV w. z wykonanym z drewna polichromowanego późnobarokowym ołtarzem głównym zawierającym obraz Matki Boskiej Wniebowziętej, w otoczeniu aniołów. Z tego samego czasu pochodzi drewniana polichromowana ambona, której szczyt zdobi figura anioła. W prezbiterium są cztery wsporniki gotyckie wykonane z piaskowca przed 1335 r. i kamienny maswerk okienny z XIV wieku.
    Godne polecenia są pomniki średniowiecznego prawa: granitowy krzyż pokutny po zewnętrznej stronie muru przykościelnego, kamienna tablica z rytem dwóch krzyży na wewnętrznej stronie muru i krzyż pokutny z uszkodzonym prawym ramieniem w zachodniej części wsi.    Osiek

    To jedna z najstarszych wsi gminy. Uwagę przyciąga gotycko – barokowy kościół św. Marii Magdaleny wzniesiony ok. 1540 r. na miejscu XIII-wiecznego kościoła, a następnie powiększony i rozbudowany w 1755 r. We wnętrzu jednonawowej świątyni podziwiać można wykonany z drewna polichromowanego barokowy ołtarz główny z obrazem patronki.

    Z tego samego okresu pochodzi marmurowa chrzcielnica, ołtarze boczne, ambona i prospekt organowy. W południowej ścianie prezbiterium zachowały się wykonane z piaskowca barokowe płyty nagrobne Jerzego Ernsta i Moniki von Rostock. W Osieku i najbliższej okolicy występuje największe w powiecie skupisko kapliczek przydrożnych, wyrażających potrzeby duchowe i wiarę minionych pokoleń.
    Oławska gmina posiada szereg innych ciekawych zabytków architektury oraz liczne osobliwości.

  • Wśród nich jest kościół św. Jana w Marszowicach o szkieletowej konstrukcji, wzniesiony w 1335 r., z ołtarzem ze sceną chrztu Chrystusa z ok. 1500 i nagrobek rycerza z 1600 r. W północnej części wsi, na krawędzi dawnego parku sterczą ruiny neogotyckiego pałacu z przepiękną w formie ośmioboczną wieżą. Na jej ścianie widniała żeliwna płyta, przedstawiająca w owalnym laurowym wieńcu motyw trzech poroży i chorągiew z orłem, którą odrestaurowaną można obecnie podziwiać w oławskim zamku. Przed 1741 r. marszowicki pałac znalazł się w rękach rodziny Hubrigów lub Hubrichów. W 1741 r., podczas oblężenia Oławy, był kwaterą króla Prus – Fryderyka II. Od 1833 r. stanowił własność rodu von Eicke und Polwitz. Niemniej ciekawe są pojoanickie kościoły w Owczarach i Niemilu.
  • W kościele św. Marcina w Owczarach zwraca uwagę okazały barokowy ołtarz główny oraz kilka gotyckich detali kamieniarskich – zworniki sklepienne i sakramentarium z żelaznymi drzwiczkami z XVI w.
  • Natomiast w kościele św. Katarzyny w Niemilu – tablica fundacyjna z 1706 r. komtura joanitów, radcy dworu i szambelana cesarza barona von Tsschetschu-Mettich. Charakter świątyni w Niemilu podkreślają widniejące na obramieniach okien krzyże maltańskie oraz donośny ton spiżowego dzwonu z 1472 r. – jednego z najstarszych w Polsce.
  • Równie interesujący jest kryty gontem kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Godzikowicach z XVII-wiecznym zegarem słonecznym, gotycką chrzcielnicą i granitową płytą nagrobną z herbem rodziny Sachenkirch z XIV w. oraz wymieniany w 1294 r. kościół św. Antoniego w Chwalibożycach. Pomimo wielokrotnej przebudowy zachował on nastrój świątyni z czasów templariuszy – fundatorów kościoła. Pamiątką po nich jest usadowiony na szczycie prezbiterium kamienny krzyż z ramionami w kształcie lilii.
  • Interesujący jest też szachulcowy kościół Matki Boskiej Anielskiej w Bystrzycy z barokową nastawą ołtarza głównego zdobioną motywami z liści akantu. W ołtarzu obraz z patronką świątyni i umieszczony w szczycie obraz Trójcy Świętej z końca XVIII w.
  • Ciekawy w formie jest granitowy kościół św. Marcina w Marcinkowicach, który w 2007 r. obchodził 75-lecie konsekracji. Z tej okazji w jego pobliżu stanął jeden z najpiękniejszych pomników papieża Jana Pawła II. Duże wrażenie robi XIV-wieczna granitowa chrzcielnica z herbem rodziny von Borschnitz, dawnych właścicieli wsi i gotyckie tabernakulum.
  • Warto zobaczyć też ruiny wiatraka typu holenderskiego spod Owczar z ok. 1870 r., liczne kapliczki przydrożne, krzyże pokutne w Niwniku i Jankowicach oraz kalwarie usytuowane pod Niemilem i Oleśnicą Małą.
  • Amatorom pieszych i rowerowych wycieczek krajoznawczych polecić można interesujący szlak „Via regia”. Oznaczony białą muszlą symbolizuje drogę św. Jakuba, dwoma odnogami prowadzącą przez gminę, m.in. Psary, Jankowice Małe, Oleśnicę Małą, Jakubowice, Niemil, Bolechów, Marszowice, Zabardowice i Sobocisko. To część odtworzonego w Europie szlaku pątniczego  do Santiago de Compostela w Hiszpanii.
  • Bazę turystyczną uzupełnia ośrodek wypoczynkowy nad Smortawą w Bystrzycy oraz stadniny w Starym Otoku, Lizawicach i Gaci, gdzie miłośnicy jeździectwa znajdą dobrze utrzymane konie i instruktorów służących fachową pomocą.


Zdjęcia


Krzyż pokutny w Psarach - fot. Z.Jakubowicz

Wieża widokowa w Psarach - fot. Z.Jakubowicz

Kościół w Sobocisku

Kościół w Osieku

Pałac w Marszowicach - fot. Z.Jakubowicz

Kościół w Owczarach - fot. Z.Jakubowicz

Zabytkowy dzwon z Niemila - fot. Z.Jakubowicz

Kościół w Niemilu

Kościół w Chwalibożycach - fot. Z.Jakubowicz

Kościół w Bystrzycy

Kościół w Marcinkowicach