Dzisiaj jest środa, 17 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 400208458

WIEŚCI GMINY OŁAWA

 


  

Wieści Gminy Oława, nr 3 (62)
sierpień - wrzesień 2017r.

Zapraszamy do lektury nowego numeru naszych Wieści. Wersja elektroniczna do pobrania - Kliknij tutaj

Wersja papierowa dostępna będzie w Urzędzie Gminy Oława od wtorku,
tj. 10 października
.

Życzymy przyjemnej lektury!

 

Wieści również na Facebooku

Zapraszamy również do archiwum Wieści Gminy Oława
- Kliknij tutaj
 Podstawowe informacje o gazetce samorządowej "Wieści Gminy Oława":

 • Wieści Gminy Oława to bezpłatna gazetka samorządowa gminy Oława, wydawana od listopada 2004 roku. Nie zamieszczamy w niej treści o charakterze komercyjnym, ale informacje z życia gminy i jej mieszkańców, urzędowe ogłoszenia i obwieszczenia. Termin druku jest ruchomy, średnio gazetka ukazuje się raz na 2-3 lub 4 miesiące.
 • Wydawca - Gmina Oława, pl. M.J.Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
 • Redakcja - siedziba Urzędu Gminy Oława
  tel.(71) 313 30 44 wew. 203, promocja@gminaolawa.pl

 • Zespół redakcyjny - zastępca wójta Teresa Jurijków-Górska, Joanna Szulżyk, Katarzyna Skorupa
 • Skład: Joanna Szulżyk
 • Nakład - 1.500 egz. (podstawowy)
  Dopuszcza się zwiększenie nakładu
 • Objętość - 16 stron (podstawowa)
  Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie objętości
 • Dystrybucja:
  Egzemplarze Wieści Gminy Oława zostają przekazana sołtysom poszczególnych sołectw (ilość egzemplarzy w zależności od wielkości danego sołectwa). Sołtysi rozprowadzają Wieści po swojej miejscowości poprzez np. pozostawienie w sklepie lub innym miejscu publicznym.
  Dodatkowo Wieści zostają wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Oława na stolikach znajdujących się na każdym piętrze budynku, a także rozprowadzane podczas gminnych imprez kulturalnych.
  Wieści Gminy Oława zostają także przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej.

 Załączniki