Dzisiaj jest środa, 17 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 400208541

WAŻNE TELEFONY I ADRESY


 

Urząd Gminy Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28


tel. (71) 313-30-44
fax. (71) 313-01-99
sekretariat@gminaolawa.pl, bip.gminaolawa.pl

Pozostałe telefony:

 • Gminne Centrum Informacji: (71) 38-12-210
 • dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności: (71) 38-12-207
 • podatki (71) 38-12-219,
 • wymiar podatków (71) 38-12-220
 • gospodarka przestrzenna (71) 38-12-206
 • mienie gminy (71) 38-12-231
 • inwestycje (71) 38-12-218, 38-12-239
 • biuro Rady Gminy (71) 38-12-211
 • ochrona środowiska (71) 38-12-232
 • drogi gminne (71) 38-12-202
 • gospodarka komunalna (71) 38-12-202
 • kanalizacja (71) 38-12-247
 • leśnictwo (71) 38-12-244
 • administrowanie wodociągami (71) 31-359-66
 • Straż Gminna (71) 313-25-83, czytaj więcej klikając tutaj

Więcej informacji o telefonach do pracowników Urzędu Gminy Oława na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej


Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy Oława - więcej informacji tutaj

 


 

Jednostki organizacyjne gminy:

 • Biblioteka: (71) 313-02-80
  Filie: Gać: (71) 301-44-75, Godzikowice: (71) 313-08-31, Marcinkowice: (71) 302-84-70, 
 • Szkoły:
  Zespół Szkół w Bystrzycy im. Bronisława Malinowskiego: (71) 313-02-17
  Gimnazjum nr 3 w Oławie im. Polskich Noblistów:
  (71) 313-36-29
  Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach: (71) 301-46-87
  Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach: (71) 313-10-32
  Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (71) 302-86-93
  Szkoła Podstawowa w Osieku im. Karola Wojtyły: (71) 313-17-92
  Szkoła Podstawowa w Sobocisku: (71) 302-86-14
  Szkoła Podstawowa w Gaci: (71) 313-15-27
  Szkoła Podstawowa w Ścinawie Polskiej: (71) 313-31-90

 • Przedszkole w Bystrzycy: (71) 301-84-13

 Telefon alarmowy - 603 607 808

Pod nr 603 607 808 Urząd Gminy Oława uruchomił telefon alarmowy do zgłaszania awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych, których właścicielem
i użytkownikiem jest gmina Oława.

Pod nr 603 607 808 należy zgłaszać awarie:

 • wodociągowe w miejscowościach:
  Jankowice, Zakrzów, Siedlce,Marcinkowice, Stanowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzikowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice, Niemil, Owczary, Jankowice Małe, Chwalibożyce, Osiek, Psary, Maszków, Gać, Ścinawa, Ścinawa Polska, Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok.

kanalizacyjne w miejscowościach:
Stanowice, Marcinkowice, Niemil, Oleśnica Mała, Owczary, Jankowice Małe, Chwalibożyce, Osiek, Psary, Maszków, Gać.

Jeżeli obsługa urządzeń wodno-kanalizacyjnych należy do innych podmiotów, proszę awarie zgłaszać:

 • wodociągowe w miejscowości:

Oleśnica Mała – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, tel. 71/301-50-50.
Marszowice - ZWiK Domaniów, tel. 71/ 301-77-07.

 • kanalizacyjne w miejscowościach:

Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok – PWiK Brzeg tel. 77/ 416-22 44.


 

Dzielnicowi:

Czytaj klijając tutaj


 

Inne:

 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Godzikowicach (MPSZOK)
  ul. Stalowa 12, 55-200 Godzikowice
  tel. 71-303-44-39, 71-303-44-26 - więcej informacji - czytaj klikając tutaj

 Zobacz również:

Na stronach Bieletynu Informacji Publicznej:

strony internetowe sołectw: