Dzisiaj jest czwartek, 14 grudnia 2017 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 364284881

POWSTAŁ ENERGETYCZNY OŁAWSKI KLASTER EKO

 

Powstał Energetyczny Oławski Klaster EKO – dzisiaj podpisano porozumienie w sprawie jego utworzenia. To wydarzenie miało miejsce w gabinecie burmistrza miasta Oława, w ratuszu. Sygnatariuszami porozumienia są:

GMINA MIASTO OŁAWA – reprezentowana przez burmistrza Tomasza Frischmanna,
GMINA OŁAWA – reprezentowana przez wójta Jana Kownackiego,
STAROSTWO POWIATOWE – reprezentowane przez starostę Zdzisława Brezdenia.
TAURON ENERGIA sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze, reprezentowana przez prezesa zarządu Romana Garbowskiego oraz prokurenta Jacka Bieńkowskiego,
PROMET PLAST s. c. reprezentowana przez Elżbietę Jeżewską i Andrzeja Jeżewskiego,
METALERG sp. z o. o. sp.k. reprezentowana przez Janusza Cieślaka,

Klaster swoim działaniem obejmie miasto Oława oraz gminę Oława. Jego celem będzie optymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Działania w ramach klastra będą zmierzać do poprawy efektywności energetycznej regionu oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu.

fot. Urząd Miejski w Oławie

 

Zdjęcia