Dzisiaj jest sobota, 29 lipca 2017 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 250752518

ZDJĘCIA SFERYCZNE GMINY OŁAWA W TECHNICE 36O°

 

GMINA OŁAWA SZCZEPI PRZECIWKO ZAKAŻENIOM WIRUSEM HPV

 

OD 1 SIERPNIA BR. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZEŃ


Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian., szczególnie jeżeli chodzi o kwoty wsparcia oraz kryteria, na podstawie których są one przyznawane.

Prawo do wsparcia w ramach programu Rodzina 500+ ustalane jest na okres roku – od dnia 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie bądź przez internet. W ostatnim przypadku, do wyboru są 4 kanały: Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) oraz ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, właściwe dla indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, w tym także oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

W związku ze zmianami w zakresie przyznawania świadczeń w ramach Programu 500+ w nowym okresie świadczeniowym obowiązywać będą nowe wzory wniosków  dostępne pod adresem:
/www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/