Dzisiaj jest środa, 17 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 400208536

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 
 

 

Dane oferenta/kontakt:

WłaścicielGmina Oława
Adres: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
tel/fax: (71) 313 30 44, (71) 313 01 99

Osoba do kontaktu:
wójt gminy Oława - Jan Kownacki
tel. 313 30 44, e-mail: promocja@gminaolawa.plInformacje o nieruchomości:

Wielkość nieruchomości: 25 ha, możliwość podziału wg. potrzeb inwestora,

Kształt działki: regularny

Klasyfikacja gruntów: wyłączone z produkcji rolniczej

Różnica poziomów terenów: teren równy

Plan zagospodarowania przestrzennego: aktualny
Uchwała Rady Gminy Oława nr X/61/2007 z 15.06.2007r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.

Załącznik nr 1 do uchwały X/61/2007
Załącznik nr 2 do uchwały X/61/2007

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zakłady przemysłowe, usługowo-produkcyjne, składy, magazyny, hurtownie

Poziom wód podziemnych: 2 m

Ograniczenia ekologiczne: mała uciążliwość dla środowiska

Procent zabudowy wg planu zagospodarowania przestrzennego: 80%

Ograniczenia wysokości budynków - ma. 20 m,
dopuszcza się budowę wyższych budynków w przypadku uzasadnionych względami technologicznymi oraz dopuszczenie wznoszenia budowli o wysokości nie przekraczającej 50 m


 

 Infrastruktura:

Energia: na terenie znajduje się GPZ - patrz mapka obok

Gaz: na terenie - patrz mapka obok

Woda: na terenie. Gmina Oława wyraża gotowość podłączenia wody do granicy działki zakupionej przez inwestora na swój koszt - patrz mapka obok

Oczyszczalnia ścieków: na terenie trwa budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla ścieków komunalnych. Gmina Oława wyraża gotowość wykonania na własny koszt przyłącza kanalizacyjnego do granicy działki zakupionej przez inwestora.

Kanalizacja deszczowa: na terenie znajduje się zbiornik retencyjny oraz system rowów odprowadzających wody deszczowe z terenu strefy.

Drogi: z drogi krajowej nr 94 na teren strefy istnieje dogodny zjazd skrzyżowaniem bezkolizyjnym. Na terenie strefy istnieją drogi dojazdowe.


 

Połączenia:

Autostrada: A4 Berlin-Drezno-Wrocław-Kraków - 15 km

Droga krajowa: Nr 94 przebiega wzdłuż strefy rozwoju gospodarczego w Stanowicach

Kolej, bocznica kolejowa: 5 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: we Wrocławiu około 30 km

Najbliższe miasto wojewódzkie: Wrocław - 16 km


 

Podatki i opłaty:

Podatek od nieruchomości:

Opłata za wodę dla strefy produkcyjno-usługowej:

 • 2, 60 zł netto/m3,
 • opłata abonamentowa - 2 zł/odbiorcę/miesiąc

Opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej za miesiąc:

 • 0,05 zł netto za m2 powierzchni parkingowej
 • 0,05 zł netto za m2 powierzchni terenów przemysłowych
 • 0,05 zł netto za m2 powierzchni pozostałych terenów

Więcej informacji o podatkach i opłatach znajduje się na stronie urzędowej BIP: bip.gminaolawa.plPomoc publiczna:

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIV/70/2015 z 30.09.2015r.  Dz.Urz.2015.4136
w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2015 Rady Gminy Oława z dnia 29.05.2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis.

Uchwała Rady Gminy Oława nr X/53/2015 z 29.05.2015r.  Dz.Urz.2015.2488
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis.

Uchwała Rady Gminy Oława nr X/52/2015 z 29.05.2015r.  Dz.Urz.2015.2487
w sprawie udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjna na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.01.2015r.  Dz.U.2015.174
w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowania dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.Ułatwienia dla inwestorów:

 • zwolnienia z podatku od nieruchomości do lat 3, zobacz wyżej, dział Pomoc publiczna
 • możliwość podziału terenu według potrzeb inwestora,
 • niskie ceny gruntów,
 • zwolnienie nabywców z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
 • możliwość nabycia terenów na własność,
 • sprawnie działające instytucje wspierające przedsiębiorczość,
 • dobrze wykwalifikowani pracownicy, kadra techniczna i specjaliści,
 • kierunki kształcenia zawodowego zapewniające stały dopływ młodych, dobrze wykwalifikowanych pracowników.

 

Zobacz również:

 Zdjęcia


Połączenia drogowe

Gminna oczyszczalnia ścieków na terenie Stanowic

Wjazd do strefy z Oławy

Wjazd do strefy Stanowice

Wjazd do strefy z kierunku - Wrocław

Widok z drogi krajowej nr 94 relacji Wrocław - Opole

dc. widoku z drogi krajowej nr 94 relacji Wrocław - Opole

Widok z drogi krajowej nr 94 relacji Wrocław - Opole

Strefa rozwoju gospodarczego w Stanowicach

Strefa rozwoju gospodarczego w Stanowicach

Strefa rozwoju gospodarczego w Stanowicach

Strefa rozwoju gospodarczego w Stanowicach

Strefa rozwoju gospodarczego w Stanowicach