• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

O projekcie

 

Nazwa Projektu: „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława – termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy”

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Beneficjent: Gmina Oława

Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0032/16