• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Przetargi

 

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) zostały opublikowane przetargi związane z projektem:”Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice” dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice i Siecieborowice” – czytaj więcej
  Wynik postępowania – czytaj więcej
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice” – czytaj więcej
  Wynik postępowania – czytaj więcej
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Siedlce i Zakrzów” – czytaj więcej
  Wynik postępowania – czytaj więcej
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach projektu „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława” – czytaj więcej
  Wynik postępowania – czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe w celu rozeznania ryku i wyboru najkorzystniejszej oferty na Działania informacyjno-promocyjne projektu: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 polegających na wykonaniu: tablic informacyjnych, pamiątkowych, tabliczki pamiątkowej na pojazd oraz organizację spotkania informacyjnego. – czytaj więcej
  Wynik postępowania – czytaj więcej